fbpx

Åbningstider

Man–Fre: 10:00 – 20:00

Lør: 12:00 – 18:00

Marina Andersen, sproglærer og coach

Kontakt

(+045) 60 14 88 35

 

info.academic.m@gmail.com

 

Søbakkerne 80,

5762 Vester Skerninge

 

CVR 41502835

OVERVEJER DU ONLINE SPROGFORLØB?

Jeg tilbyder online privatundervisning, som er den mest effektive måde at løfte sproglige kundskaber på. Der er tale om et skræddersyet undervisningsforløb, hvor jeg kan garantere dig markant fremgang.

Med privatundervisning i engelsk eller russisk har du mulighed for at udvide dine kompetencer. Du får hjælp til de sider af sproget, som du har svært ved.

Jeg starter hvert undervisningsforløb med en test, som viser, hvad du allerede kan og ikke kan. Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra testens vurdering og når forløbet slutter, gennemføres testen igen for at bekræfte fremgangen.

Denne evaluering handler om, at jeg systematisk arbejder med at vurdere og reflektere over effekten af undervisningen med henblik på at øge kvaliteten.

PRIVATUNDERVISNING ER IKKE LEKTIEHJÆLP

Privatundervisning er et individuelt undervisningsforløb, som rykker dig fremad. Din sprogudvikling bliver hjulpet med opfølgning, feedback og løbende inddragelse i undervisningen.

HVORDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN?

Jeg underviser online via Skype eller MS Teams.

Jeg anvender digitale undervisningsmaterialer som er tilpasset dit niveau og behov. De er inkluderet i prisen.

Du kan være med til at forme undervisningen, så læring bliver mere meningsfuld og vi kan opnå de bedste resultater.

Forløbet starter med afklaring af dit sproglige niveau og de ønskede mål. Under hele undervisningsforløb er der mulighed for at få feedback på hvordan din fremgang er. Forløbet afsluttes, når de ønskede mål er opnået.

HVILKE SPROG TILBYDER JEG?

Jeg tilbyder engelsk som er obligatorisk fag i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Engelsk tilbydes på alle niveauer (A1-C2).

Der er også mulighed for at lære russisk på alle niveauer (A1-C2) , fordi russisk er mit modersmål. Det er et tilbud til nysgerrige børn og voksne.

HVAD MED FAGLIGHEDEN?

Jeg er uddannet lærer fra 2002 (BA i engelsk og tysk, diplomuddannelse i pædagogik) og kan se tilbage på mange år med praktisk erfaring. Jeg har været censor til folkeskolens afgangseksamen og ved, hvor de typiske sproglige udfordringer ligger og hvordan de kan løses. Jeg har ligeledes god erfaring med at undervise ordblinde børn og unge og gøre dem klar til eksamen.

HVAD ER PRISEN?

Prisen for individuel undervisning er 400 kr. for 60 min. I prisen indgår: planlægning af forløbet, forberedelsestid, materialer og selve undervisningstimen (60 min.) Den første time – prøvetimen – tilbyder jeg altid til halvpris, dvs. 200 kr. for 60 min.

CEFR – referenceramme for sprog

 

I min sprogundervisning  benytter jeg CEFR – Den fælles europæiske referenceramme for sprog.

Når du lærer et sprog, er det vigtigt at afklare, hvilket niveau du befinder sig på, og hvilke læringsmål er relevante for udvikling af dine sproglige kompetencer.

Hvad er CEFR?

Common European Framework of References for Languages (CEFR) er et system for at vurdere sprogniveauer. Det er udviklet af Europarådet og  anvendt til at beskrive indlæring af fremmedsprog i hele verden. Det kan anvendes til alle sprog og giver uddannelsesinstitutioner og lærere klare retningslinjer for sprogundervisning.

Læs mere om CEFR på Europarådets hjemmeside.

da_DKDansk