Det er mit mål, at dit barn bliver fortrolig med det tyske sprog – derfor skal der bygges et godt fundament. Jeg tager mig tid til at forklare den tyske grammatik, øve udtalen og udvide dit barns ordforråd. Dit barn vil lære at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på tysk og lære om tyske kultur- og samfundsforhold.

Det er lige så vigtigt for indlæringen, at barnet kan se ligheder mellem det danske og det tyske sprog (40% af de danske ord er faktisk tyske). På den måde arbejder jeg med tilknytningen til den tyske kultur og styrker dansk-tysk fællesidentitet. Hvis det tyske sprog er fremmedgjort i høj grad, mister barnet motivationen til at lære det.

I tysk undervisning indgår følgende emner:

Grundlæggende tysk ordforråd og grundlæggende tysk grammatik

Tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold

Et udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive teksttyper og genrer

Grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og kommunikation på tysk

De ovenstående emner bliver selvfølgelig tilpasset dit barns niveau og behov. Jeg møder dit barn i øjenhøjde for at opnå de bedste resultater.